onze motivatie

3de generatie Vanhoucke; "...omdat wij met plezier doen waar we goed in zijn."

een stukje historie...

2 generaties geleden in 1957 is onze grootvader Marcel Vanhoucke gestart met een eigen activiteit als elektricien, terwijl hij dagdagelijks op de werven aanwezig was baatte zijn vrouw Marie-Jeanne Barbier naast haar activiteit als cafébazin, de winkel met elektrische toestellen uit te Wulpen.

In het jaar 1986 nam onze vader Johan de zaak over, waar sinds 1998 Tommy ook actief is. In 2009 werden de rollen omgedraaid en startte Tommy z'n eigen bvba op als elektricien en werkte onze vader in dienst van hem.

Sinds 2012 vervoegde Jimmy zich bij de bvba en werd de activiteit uitgebreid naar volledige bouwwerken, zowel renovaties ( geheel of gedeeltelijk ) als nieuwbouwprojecten.

Dit heeft als voordeel dat we met 2 onze schouders onder ieder project kunnen steken, met elk onze eigen verantwoordelijkheden maar met telkens met één visie voor doel, jullie droomproject op een aangename manier tot een goed einde te brengen.

Tommy Vanhoucke...

" Derde generatie elektriciens, studies : elektronica/elektriciteit, extra praktische opleiding in vloeren en metselen. "

Ik studeerde af in 1998 en werd actief in zaak van vader Johan. In 2009 kwam ik aan het hoofd van de zaak en richtte daarbij mijn eigen bvba op. In 2012 werden de statuten van de bvba aangepast door het toetreden van m'n broer Jimmy.

Sindsdien beperken de werken zich niet tot elektriciteitswerken, maar tot volledige nieuwbouw en renovatiewerken. Waarbij m'n broer en ik samen aan dezelfde kar trekken maar elk met z'n eigen specialiteit. Waarbij ik het aanspreekpunt ben voor technische installaties.

Jimmy Vanhoucke...

" Ingenieur bouwkunde, praktische opleidingen in vloeren en metselen. 10-tal jaar actief geweest in het managen van productontwikkeling."

Ik studeerde af in 1997 en werkte tot 2012 als manager in productontwikkeling. Deze job combineerde ik vanaf 2009 met een bijberoep als aannemer. Aangezien deze combinatie na aantal jaar niet meer mogelijk was omwille van steeds grotere projecten, besliste ik in 2012 de job als productontwikkelaar stop te zetten en me volledig toe te spitsen op nieuwbouw en renovaties.

Door m'n studies, m'n praktische opleidingen, m'n ervaring in het managen van projecten en het onderbrengen van m'n activiteiten in de bvba van m'n broer die instaat voor technische installaties vielen alle puzzelstukken samen. Zo vormen m'n broer en ik samen een tandem voor uw nieuwbouw/renovatie.